The Daily Bork

February 04, 2005

Thank who again?

I have read a few of Mr Ahlmark's columns, and he is rational and clear in his analysis which is more than can be said for most columnists.

It is quite a long piece so I won't translate the whole thing, just the more notable bits...

Thank Bush for three historic elections
Tacka Bush för de tre historiska valen (Dagens Nyheter, Per Ahlmark)

...
I dag ser vi hur tusentals av Europas parlamentariker, journalister och "experter" står som slagna av en gammal sanning som de aldrig begrep: det är demokratin, dumbom!
...

Today we see how thousands of Europe's politicians, journalists and "experts" stand as if struck by an old truth which they never understood: it's the democracy, stupid!

För ett år sen påstod europeiska snillen att Bush var en av Amerikas dummaste och farligaste presidenter någonsin. Nu ställer man däremot frågan: hur kom det sig att en sådan man har kunnat vinna val, krig och globala debatter?

A year ago the European geniuses claimed that Bush was one of America's dumbest and most dangerous presidents ever. Now one can ask: how is it that such a man has won elections, wars and global debates?

Det är för tidigt att här ge slutgiltiga svar. Flera faror i Afghanistan finns där fortfarande. Palestinska terrorister kan sabotera framtida samtal om fred. Nya katastrofer i Irak kan inte uteslutas.

It is too early to give final answers. There remain dangers in Afghanistan. Palestinian terrorists could sabotage future peace talks. New catastrophes in Iraq can't be ruled out.

Men det storartade som nu skett under fyra månader - de tre fria valen i tidigare eländigt styrda länder - visar vikten av att väst leds av en envis man som vill öppna ett fönster.

But the major events of the last four months - three free elections in previously miserably ruled countries - show the importance that the West is lead by an obstinate man who wants to open a window.

[end of column]

0 Comments:

Post a Comment

<< Home